اطلاعیه های گروه
تست همگانی 3

اولین پیش نشست کنگره بین المللی گام دوم انقلاب از منظر قرآن وحدیث در مجتمع آموزش عالی گرگان با حضور وسخنرانی حضرت حجه الاسلام والمسلمین دکتررضایی اصفهانی


جلسه معنوی ریاست محترم مجتمع با کارکنان در خصوص خدمت رسانی هرچه بهتر به طلاب در فضای بسیار ساده وصمیمی برگزار گردید.


جلسه درس اخلاق در خصوص ارزش وجایگاه کتابخانه های مجازی با حضور ریاست محترم مجتمع وطلاب برگزار گردید.


درس اخلاق مجتمع عالی قرآن وحدیث در روز شنبه مورخ 98/02/08 توسط استاد ودانشمند فرزانه حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین انصاریان برگزار گردید.


سخنرانی دکتر رضایی اصفهانی در جمع معتکفان المصطفی در مسجد امام قم


دیدار دکتر رضائی اصفهانی رییس مجتمع عالی قرآن و حدیث با طلاب درمنازلشان در ایام نوروز در قالب طرح انصار المهاجرینپژوهش ها

تست همگانی 3

تست همگانی 3