اطلاعیه های گروه
برگزاری کلاس به زبان انگلیسی و عربی
تست

در آستانه اربعین حسینی و ضرورت شناخت ديدگاه مستشرقان در باره شخصیت امام حسین (ع)، گروه تفسیر وعلوم قرآن، نشست علمی در تاريخ 12/09/93 ساعت 12-10 در سالن شهید صدر برای دانش­پژوهان مدرسه عالی قرآن و حديث ...


تست همگانیپژوهش ها

تست

تست همگانی