آييننامه تدوين تحقیق پایانی

 دوره کارشناسی

«با اصلاحات»

 

عنوان:آييننامه تدوين تحقیق پایانی دوره کارشناسیجامعه المصطفی9العالمیه

 

مرجع تصويب:

تاريخ تصويب:

 

 

مرجع ابلاغ:ریاست المصطفی9

تاريخ ابلاغ:

 

 

تعداد ماده:

تعداد تبصره:

ملاحظات:

 

 

 

 

 


 


 

بحول و قوه الهی و عنایت حضرت ولی عصر(عج)، بازنگری آیین‌نامه‌های آموزشی پس از ابلاغ معاون محترم آموزشی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر زارعان(زیدعزه) به اداره کل پشتیبانی آموزشی مبنی بر ضرورت بازنگری آیین‌نامه‌ها و تاکید ریاست محترم المصطفی(ص) حضرت آیت الله اعرافی(زیدعزه) در دستور کار معاونت قرار گرفت. کمیته‌ای متشکل‌ از: معاونین محترم آموزشی واحدهای آموزشی و نماینده معاونت‌های محترم سازمان مرکزی تشکیل و کار اولیه بازنگری بانجام رسید. سپس مسأله در شورای آموزشی المصطفی(ص) مطرح و مصوب گردید کلیه آیین نامه‌های آموزشی بازنگری شده در کمیته‌ای- وابسته به شورای آموزشی المصطفی(ص)- متشکل از معاونین محترم آموزشی و پژوهشی، رؤسای محترم مجتمع‌های آموزش عالی امام خمینی(ره)، عالی فقه، رییس موسسه آموزش عالی بنت الهدی(رض) و مدیر کل پشتیبانی آموزشی بررسی نهایی شود و پس از تصویب در آن کمیته، محضر ریاست محترم المصطفی(ص) ارسال تا پس از تایید، جهت اجرا ابلاغ گردد.

اینک بازنگری آیین نامه تدوین تحقیق پایانی که در تاریخ 2/7/91 در کمیته مذکور بررسی و کلیه مواد و تبصره‌های آن به تصویب رسید، با عنایت به ابلاغ ریاست محترم المصطفی(ص) تقدیم می‌گردد.

 

 

 

 

فهرست

فصل اول: كليات5

فصل دوم: وظایف10

وظایف طلبه10

وظایف اداره آموزش عمومی واحدآموزشی در امور مربوط به تحقیق پایانی13

وظایف گروه‌های علمی- تربیتی در امور مربوط به تحقیق پایانی14

ترکیب اعضاء و وظایف شورای تحقیق پایانی واحدهای آموزشی در امور مربوط به تحقیق پایانی16

 وظایف شوراى تحقیق پایانی واحدهای آموزشی:17

وظایف معاونت آموزشی سازمان مرکزی در امور مربوط به تحقیق پایانی18

 وظايف شورای آموزش المصطفی6در امور مربوط به تحقیق پایانی:18

شرايط، وظايف، چگونگى انتخاب و ظرفیت اساتيد تحقیق پایانی19

فصل سوم: ارزشيابى تحقیق پایانی23

فصل چهارم: حق‌الزحمه اساتید و كمك هزينه طلاب29

پيوستها33

«پيوست شماره (1)»

«نحوه نگارش تحقیق پایانی از لحاظ شكلى»34

«پيوست شماره (2)»

«نحوه ارجاعات استفاده شده در پاورقى و فهرست منابع»40

«پيوست شماره (3)»

نمونه فرم ها55

 

 

 

 

 

فصل اول: كليات

مقررات عمومی

ماده1: تحقیق پایانی دوره كارشناسىعبارت است از: تتبع و تحقيق علمى در موضوع خاصى كه مى‌تواند به يكي از سه صورت: بنيادى، كاربردى و توسعهاى باشد.[1]

ماده2: تحقیق پایانی دوره کارشناسی براى رشتههاى مختلف تحصيلى، طبق برنامههاى مصوب جامعهالمصطفي، دو واحد است.

ماده3: دفاع از تحقیق پایانی و كسب نمره قبولى، به منظور اخذ دانش‌نامه دوره کارشناسی در تمامى رشتههاى تحصيلى جامعهالمصطفي الزامى است.

ماده4: تحقیق پایانی باید بر اساس این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی (پیوست‌های 3 - 1) از سوی معاونت آموزشی جامعه المصطفی تدوین شود.

ماده5: تحقیق پایانی بايد حاصل تحقيق و مطالعه طلبه يا ترجمه همراه با تحقيق كتب علمى باشد.

ماده6: تحقیق پایانی نمىتواند تكرار كارهاى انجام شده ديگران باشد و لكن در صورت وجود رويكرد جديد، اخذ مجدد آن عنوان بلامانع است.

ماده7:در مواردی که عنوان تحقیق نیازمند کار پژوهشی وسیع باشد و امکان پیشنهاد عناوین جزیی در ذیل یک عنوان کلی وجود داشته یاشد، با تأیید گروه علمی تربیتی و تصویب شورای تحقیق پایانی، انجام تحقیق پایانی به صورت مشترک (حداکثر 3 نفر) زیر نظر یک استاد راهنما بلا مانع است. 

ماده8: با توجه به اهداف جامعهالمصطفيدر امر تحقيق و پژوهش، شرايط و اولويتهاي انتخاب عناوين تحقیق پایانی‌‌ها عبارتند از:

1. شفاف و گويا بودن عنوان؛

2. قابليت تحقيق و دسترسى به منابع؛

3. نو بودن عنوان؛

4. جزئى و دقيق بودن؛                   

5. متناسب بودن با رشته تحصیلی طلبه؛

6. مطابق بودن با نيازهاي روز و منطقهاي.

ماده9: نگارش تحقیق پایانی به زبان فارسى يا عربى صورت مىگيرد.

تبصره: در موارد استثنايى و حسب مورد، طلبه مىتواند تحقیق پایانی خود را با تصويب شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی به زبانهاى انگليسى، فرانسه و... بنويسد، مشروط بر اينكه استاد راهنما و داور، داراى صلاحيت لازم و مسلط به زبان، وجود داشته باشد.

ماده10: شرايط پذيرش ترجمه به جاي تحقیق پایانی:

 1. پذيرش ترجمه به همراه تحقيق به جاى تدوين تحقیق پایانی مشروط به تأييد گروه علمى ـ تربيتى و احراز شرایط لازم از حيث علمى، ضرورت ترجمه، وجود اساتيد راهنما و داور مسلط به زبان ترجمه است. 
 2. ترجمه باید از زبان  فارسی یا عربی به سایر زبان‌های زنده دنیا یا بالعکس باشد.
 3. ترجمه بايد از زبان اصلى كتاب مبدأ باشد نه ترجمه آن.
 4. در مقدمه ترجمه بايد مواردى مثل معرفى تأليف و مؤلف، ضرورت ترجمه و خلاصهاى از كل متن كتاب ذكر گردد.
 5. ضميمه نمودن مطالب حاوي بند 4 به زبان فارسي به تحقیق پایانی.

تبصره: تأليفاتى كه واجد شرايط مواد 5 تا 10 اين آييننامه هستند و از جهت علمى، ضرورت آن به تأييد گروه علمى ـ تربيتى مربوط برسد به عنوان تحقیق پایانی پذيرفته مىشود، به شرط آنكه با انجام اصلاحات و تغيير ساختارى به صورت تحقیق پایانی دربيايد.

ماده11: صفحات تحقیق پایانی حداقل 50 صفحه A4(300 كلمهاى) است. اين صفحات غير از صفحات فهرست، ضمائم، تقدير و تشكر است.

ماده12: حداکثر مدت تدوین تحقیق پایانی از زمان ابلاغ 6 ماه است. چنانچه طلبهای در مدت مذکور از تحقیق پایانی‌‌اش دفاع نکند، پرونده وی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد و کمیته انضباطی می‌تواند حداکثر 45 روز به طلبه مهلت دهد و چنانچه در مهلت مذکور از تحقیق پایانی دفاع نشود، پرونده با اجازه دفاع به مدت 3 ماه تعلیق خواهد شد و پس از آن مسدود می‌گردد.

تبصره: خواهران متأهل چنانچه نتوانند در مدت 6 ماه از تحقیق پایانی خود دفاع کنند، مدت تدوین به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تحقیق پایانی واحد آموزشی حداکثر 45 روز تمدید می‌شود و پس از آن پرونده به کمیته انضباطی ارجاع و کمیته می‌تواند حداکثر 3 ماه به طلبه مهلت دهد و چنانچه در مهلت مذکور از تحقیق پایانی دفاع نشود، پرونده با اجازه دفاع به مدت 3 ماه تعلیق خواهد شد و پس از آن مسدود می‌گردد.

ماده13: چنانچه طلبهای در مدت مذكور در ماده 12 موفق به گذراندن تحقیق پایانی نشود، در صورتی که ميانگين كل نمرات وى حداقل 10 باشد گواهی آموزشی پایان دوره كارشناسى در آن رشته به وى داده خواهد شد؛ در غير اين صورت فقط گواهى ریز نمرات دريافت خواهد كرد.

ماده14: امور مربوط به تحقیق پایانی، طبق مواد آتى به حسب رشتههاى تحصيلى در اداره آموزش عمومی واحدهای آموزشی، گروه علمى ـ تربيتى مربوط، شوراى تحقیق پایانی واحدهای آموزشی، معاونت آموزش جامعهالمصطفي و شوراى آموزش جامعهالمصطفي انجام می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: وظایف

وظایف طلبه

 

 

3

4

ماده15: طلبه بایستیعنوان تحقیق پایانی خود را با راهنمایی گروه علمی تربیتی مربوط پساز گذراندن     كل واحدهاى آموزشى انتخاب نماید( كاربرگ شماره1) و ظرف مدت حداکثر 15 روز طرح اجمالى تحقیق پایانی را با راهنمایی و مشورت استاد راهنما  تكميل نموده، جهت بررسى به گروه علمى ـ تربيتى واحد آموزشی تحويل دهد. ( كاربرگ شماره2)

 

تبصره: در صورتی که طلبه در انتخاب عنوان تأخیر داشته باشد به کمیته انضباطی معرفی شده و مدت تأخیر از مدت مجاز تدوین پایان نامه وی کسر خواهد شد.

ماده16: طلبه با لحاظ شرایط زیر می‌تواند در نیمسالی که تحقیق پایانی می‌نویسد کمتر از حداقل مجاز، انتخاب واحد نماید و ملزم به نوشتن تحقیق کلاسی نباشد:

 1. تعداد واحدهای انتخاب شده کمتر از 10 واحد نباشد؛
 2. تقلیل انتخاب واحد موجب افزایش ترم تحصیلی به بیشتر از حداکثر مدت مجاز دوره نشود؛
 3. طلبه فقط یک ترم می‌تواند از این امتیاز استفاده کند؛
 4. از طلاب شاغل به تحصیل همزمان نباشد. 

ماده17: طلبه موظفاست پس از ابلاغ تدوين، طرح تفصيلى تحقیق پایانی را حداكثر ظرف مدت 30 روز به كمك استاد راهنما تهيه و جهت تصویب به گروه علمى ـ تربيتى واحد آموزشی تحويل دهد. (كاربرگ شماره 6)

ماده18: طلبه در صورت ضرورت، فقط يكبار می‌تواند پس از ابلاغ كتبى عنوان تحقیق پایانی، با موافقت استاد راهنما، گروه علمى ـ تربيتى و شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی نسبت به تغيير عنوان يا استاد اقدام نمايد. تغيير عنوان مىتواند به صورت تبديل، توسيع و تحديد باشد، مشروط بر اينكه از حداكثر فرصت زمانى تدوین تجاوز نكند. (كاربرگ شماره 8)

ماده19: طلبه موظف است پس از اتمام تحقیق پایانی، قابل دفاع بودن آن را به تأیید استاد راهنما و گروه علمي ـ تربيتي برساند. سپس متن تايپ شده و ويراستارى شده تحقیق پایانی را به تعداد اعضا هيئت داوران تكثير كند و در اختيار اداره آموزش عمومی واحد آموزشی قرار دهد. (کاربرگ شماره 9)

تبصره: طلبه موظف است در ابتدای تحقیق پایانی، چكيده‌ حداكثر300 كلمه‌ای در يك صفحه به زبان فارسی ضمیمه کرده و ارائه دهد. (كاربرگ شماره 18)

ماده20: طلبه موظف است پس از دفاع و انجام اصلاحات لازم، تحقیق پایانی را در 3 نسخه صحافى شده و یک عدد لوح فشرده (CDدر محيط WORD) تکثیر و به واحد آموزشی تحویل دهد.

ماده21: قطع تحقیق پایانی، مشخصات روى جلد و صفحات عنوان، طبق نمونه پيوست خواهد بود. (پیوست شماره1 و كاربرگ شماره 17)

تبصره: رنگ جلد تحقیق پایانی آبی است و آرم دیگری غیر از آرم المصطفی6روی جلد ثبت نمی‌گردد.

ماده22: آوردن موارد زير طبق ترتيب پيوست شماره (1) در اول تحقیق پایانی ضرورى است:

 1. صفحه تأییدیه اعضا هیئت داوران (کاربرگ شماره1/15)
 2. عبارت «مسئوليت مطالب مندرج در اين تحقیق پایانی به عهده نويسنده است».
 3. عبارت «هرگونه استفاده از اين تحقیق پایانی با ذكر منبع، اشكالى ندارد و نشرآن بدون اجازه از جامعه المصطفی6ممنوع می‌باشد».

 

 

وظایف اداره آموزش عمومی واحدآموزشی در امور مربوط به تحقیق پایانی

ماده24: اداره آموزش عمومی واحدهای آموزشی، عهدهدار تمامى امور مربوط به تحقیق پایانی و اجراى مقررات و ضوابط مربوط به آن خواهد بود.

ماده25: اداره آموزش عمومی واحد آموزشی موظف است طرح اجمالى تحقیق پایانی را پس از بررسى در شوراى گروه، جهت تصويب نهايى در دستور کار شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی قرار دهد. (كاربرگ شماره2)

ماده26: پس از تصویب طرح اجمالی، ابلاغ تدوین به طلبه و اساتید صورت می‌گیرد. (كاربرگ شماره 3 و4)

ماده27: اداره آموزش عمومی واحد آموزشی موظف است جلسه دفاع را پس از تأييد قابل دفاع بودن تحقیق پایانی، ظرف مدت 20 روز با رعايت ماده 44 اين آييننامه برگزار نمايد. و تاریخ برگزاری جلسه را حداقل یک هفته قبل به اطلاع اساتید و طلاب برساند.

ماده28:اداره آموزش عمومی واحد آموزشی پس از دفاع، 1 نسخه تحقیق پایانی صحافی شده را به معاونت آموزشی سازمان مرکزی و 1 نسخه را برای استاد راهنما و یک عدد لوح فشرده را برای استاد داور ارسال می‌نماید.

ماده29: واحدهای ‌آموزشی موظفند گزارش فراغت از تحصيل طلبه را پس از تحویل نسخه‌نهایی تحقیق پایانی حداکثر ظرف مدت 30 روز، طبق فرم مصوّب كامل كرده، به معاونت آموزشی جامعهالمصطفيارسال نمايند. (كاربرگ شماره 19)

 

وظایف گروه‌های علمی- تربیتی در امور مربوط به تحقیق پایانی

ماده30: وظايف گروههاى علمى ـ تربيتى در امور مربوط به تحقیق پایانی:

 1. ارائه مشاوره و راهنمایی به طلبه جهت اخذ موضوع، تهیه طرح اجمالی و انتخاب استاد راهنما.
 2. بررسى شكلى، محتوايى و تصويب ابتدايى طرح اجمالى تحقیق پایانی.

   گروه علمى ـ تربيتى موظف است پس از دریافت طرح اجمالى طلبه، ظرف مدت حداکثر 15 روز نسبت به آن اظهار نظر نماید و جهت تصويب نهايى در شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی به اداره آموزش عمومی واحد آموزشی تحويل دهد. (کاربرگ شماره2)

 1. احراز صلاحيت علمى، مهارتی و اخلاقى- اجتماعی استاد راهنما پيشنهاد شده از سوى طلبه و ارائه آن به شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی. (كاربرگ شماره 20 و 21)

تبصره: اساتیدی که دارای مهارت لازم نیستند بایستی در دوره‌های مهارت‌افزایی که توسط مرکز توسعه منابع انسانی برگزار می‌شود شرکت نمایند.

4. بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهاد طلبه در خصوص تغيير استاد، عنوان تحقیق پایانی و تمدید مهلت. (كاربرگ شماره 8)

5. بررسى و تصويب نهايى طرح تفصيلى تحقیق پایانی بر اساس طرح اجمالي تصويب شده در شوراي تحقیق پایانی.

   گروه علمى ـ تربيتى موظف است پس از دریافت طرح تفصیلی طلبه، ظرف مدت حداکثر 15 روز نسبت به آن اظهارنظر نماید. (كاربرگ شماره 6)

6. نظارت بر فعاليتهاى استاد راهنما  و بررسى گزارشهای پيشرفت 2 ماهه تدوين تحقیق پایانی توسط طلبه.(كاربرگ شماره7)

7.  پیگیری و دریافت گزارش 2 ماهه از استاد راهنما. (کاربرگ شماره 7)

8. تأیید کتبی قابل دفاع بودن تحقیق پایانی و ارائه به اداره آموزش عمومی واحد آموزشی. (كاربرگ شماره9)

9. پیشنهاد استاد داور پس از تأیید قابل دفاع بودن تحقیق پایانی به رییس واحد آموزشی.

   مدير گروه براى داورى تحقیق پایانی، 2 نفر (حداقل 1 نفر خارج از گروه) را كه داراى صلاحيت علمى لازم هستند به ریيس واحد آموزشی معرفى می‌نماید و ریيس  واحد آموزشی 1 نفر را پس از بررسى انتخاب خواهد کرد. (كاربرگ شماره 10)

10. شرکت یکی از اعضاء گروه به عنوان نماینده در جلسه دفاع براى ارزيابى جلسه دفاع و اساتيد.

11. پيگيرى جهت مهارتافزايى و دانشافزايي اعضاء گروه، استاد راهنما دارای همكاری مستمر.

 

ترکیب اعضاء و وظایف شورای تحقیق پایانی واحدهای آموزشی در امور مربوط به تحقیق پایانی

ماده31: تركيب اعضاء شوراى تحقیق پایانی واحدهای آموزشی:

ـ ریيس یا معاون آموزشی واحد آموزشی

ـ نماینده معاون پژوهشى

ـ مدير آموزش عمومی

ـ مدير گروه علمى ـ تربيتى مربوط

ـ یک نفر از اعضاى گروه علمى ـ تربيتى مربوط به تشخيص مدير گروه

تبصره1: حضور رییس یا معاون آموزشی و مدیر گروه علمی تربیتی یا نماینده وی الزامی است. رياست شوراى تحقیق پایانی بر عهده ریيس یا معاون آموزشی واحد آموزشی می‌باشد و مدير آموزش عمومی، دبيری جلسه را بر عهده دارد.

تبصره2: تمامی اعضاء شورای تحقیق پایانی دارای حق رأی هستند و ملاك تصميمگيرى، موافقت نصف به علاوه يك از حاضران است. و در صورت تساوی آراء، نظر گروهی که رییس در آن قرار دارد پذیرفته می‌شود.

وظایف شوراى تحقیق پایانی واحدهای آموزشی:

ماده32: وظایف شوراى تحقیق پایانی واحدهای آموزشی:

 1. تصويب نهايى طرح اجمالى تحقیق پایانی.

    شورای تحقیق پایانی موظف است پس از دریافت طرح اجمالى تحقیق پایانی، ظرف مدت حداکثر 15 روز نسبت به آن اظهار نظر نماید. (کاربرگ شماره2)

2. تصميمگيرى درباره اصلاحات يا تغييرات پيشنهادى طلبه در خصوص عنوان، استاد و ... با رعايت ماده 18 اين آيين‌نامه. (كاربرگ شماره 8)

3. تعيين حقالزحمه استاد جايگزين و استاد در مورد تبديل تاليف به تحقیق پایانی.

4. حل اختلاف بين اساتيد راهنما و داور در خصوص تحقیق پایانی.

وظایف معاونت آموزشی سازمان مرکزی در امور مربوط به تحقیق پایانی

ماده33: وظايف معاونت آموزشی سازمان مرکزی در امور مربوط به تحقیق پایانی:

 1. تدوین سیاست‌های کلان مربوط به تحقیق پایانی و پیشنهاد به شورای آموزش جامعه المصطفی6.
 2. نظارت و ارزيابي جلسات دفاع تحقیقات پایانی‌.

وظايف شورای آموزش جامعه المصطفی6در امور مربوط به تحقیق پایانی:

ماده34: وظايف شورای آموزش جامعه المصطفی6در امور مربوط به تحقیق پایانی:

 1. تعيين سياست‌هاي كلان در امور مربوط به تحقیق پایانی
 2. تعيين معيارهاي لازم براي اساتيد راهنما
 3. بررسي و اظهارنظر در خصوص ارزيابي‌هاي كلان از وضعيت تحقیق پایانی طلاب در جامعهالمصطفي6
 4. بررسي و تصويب تغييرات پيشنهادي در مورد آئين‌نامه تدوين تحقیق پایانی

 

 

 

شرايط، وظايف، چگونگى انتخاب و ظرفیت اساتيد تحقیق پایانی

ماده35: نگارش تحقیق پایانی توسط طلبه با هدایت 1 استاد راهنما صورت می‌گیرد.

ماده36: اساتید راهنما و داور بايد از ميان اساتید جامعهالمصطفي يا ساير مؤسسات آموزشى ـ پژوهشى، فضلا و محققان حوزههاى علميه كه داراى مدرك کارشناسی ارشد يا سطح سه حوزه بوده و صلاحيت آنان مورد تأييد شوراى تحقیق پایانی واحدهای آموزشی است انتخاب شوند.

تبصره1: اساتیدی كه داراى مدرك کارشناسی ارشد يا سطح سه حوزه نيستند بايد شهرت علمى و سابقه تأليف يا 3 سال تدريس قابل قبول در آن مقطع و رشته را دارا باشند.

تبصره2: استاد داور علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 36 بایستی سابقه حداقل 1 راهنمايى یا 3 مشاوره در جامعهالمصطفي يا ساير مراكز آموزش عالى را داشته باشد.

ماده37: هرگاه استاد راهنما یا داور بنابر دلايلى از قبيل: انصراف، بيمارى، فوت يا مسافرت نتواند وظايف خود را تا پايان كار ادامه دهد فرد جايگزين، طبق ضوابط اعلام شده در اين آييننامه تعيين خواهد شد.

ماده38: وظايف استاد راهنما:

1. راهنمايى طلبه در انتخاب عنوان و تهيه طرح اجمالى و تفصيلى تحقیق پایانی

2. راهنمايى طلبه در شناسايى منابع، تهيه فهرست و ساختار كلى تحقيق

3. بررسى تحقیق طلبه و تعيين نقاط قوّت و ضعف آن و راهنمايى وی جهت اصلاح اشكالات و رعايت موازين و معيارهاي نگارشي

4. تأييد گزارشهای ارائه شده توسط طلبه از مراحل پيشرفت 2 ماهه تدوین تحقیق پایانی؛ (كاربرگ شماره 7)

5. تكميل كامل و دقيق فرمهاى مربوط به تحقیق پایانی

6. تأييد قابل دفاع بودن تحقیق پایانی و صحت مطالب آن و عدم سرقت علمى؛ (كاربرگ شماره 9)

7. شركت در جلسه دفاع و ارزشگذارى تحقیق پایانی بر اساس معيارهاى مصوّب؛ (كاربرگهاى 13 ـ 16)

8. دفاع علمى قابل قبول از کلیت تحقیق پایانی در جلسه دفاع؛

9. نظارت بر رفع اشکالات وارد شده در جلسه دفاع؛

10. اهتمام در رشد علمي و اخلاقي طلبه؛

11. همکاری و تعامل با گروه علمی تربیتی مربوط

12. برگزارى حداقل 6 ساعت حضوری با طلبه در محل واحد آموزشی به همراه مطالعه تحقیق پایانی و ارايه تذكرات كتبى.

ماده39: وظايف استاد داور:

1. مطالعه و بررسى كامل تحقیق پایانی به همراه طرح تفصیلی آن.

2. اظهارنظر در مسائل محتوايى و شکلی تحقیق پایانی بر اساس طرح تفصيلى و موازين و معيارهاي نگارشي در جلسه دفاع ؛

3. ارزيابى تحقیق پایانی بر اساس محورهاى تعيين شده در طرح تفصيلى و آييننامه مربوط؛ (كاربرگهاى 13 ـ 16)

4. حضور در جلسه دفاع و ارزشگذارى تحقیق پایانی؛

5. ارائه نقطهنظرات و اشكالات به اداره آموزش عمومی واحد آموزشی پس از برگزارى جلسه دفاع (به صورت كتبى)؛

6. تكميل كامل و دقيق فرمهاى مربوط.

ظرفيت مجاز پذيرش راهنمايى، مشاوره و داوری:

ماده40: اساتيد نمىتوانند همزمان بيش از 10 راهنمايى تحقیق پایانی در المصطفی6به عهده بگيرند.

تبصره1: هر 1 راهنمایی یا 2 مشاوره پایان‌نامه برابر با 4 راهنمایی تحقیق پایانی محاسبه می‌گردد.

تبصره2: هر 1 راهنمایی یا دو مشاوره رساله برابر با 8 راهنمایی تحقیق پایانی محاسبه می‌گردد.

تبصره3: ملاك محاسبه ظرفيت اساتيد از زمان ابلاغ تدوین خواهد بود.

تبصره4: چنانچه تحقیق‌های پایانیدر مدت 6 ماه و پایان‌نامه‌ها در مدت 9 ماه و رساله‌ها در مدت 24 ماه از زمان ابلاغ دفاع نشود و علت آن به اساتيد راهنما و مشاور برنگردد، از سقف مجاز محاسبه نخواهد شد.

تبصره5: تحقیق‌های پایانیو پایان‌نامه‌ها و رسالههاى آماده دفاع و پروندههاى مسدودى به احکام كميته انضباطى  از ظرفيت مجاز اساتيد كسر مىگردد.

تبصره6:  استاد داور در يك ماه نمىتواند در يك واحد آموزشی تابعه یا پیوسته جامعهالمصطفي بيش از 2 داورى داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: ارزشيابى تحقیق پایانی

 1. جلسه دفاع

ماده41: دفاع و ارزشيابى تحقیق پایانی، پس از اتمام دروس آموزشى طلبه صورت مىگيرد.

ماده42: جلسه دفاع، در مهلت قانونى تدوين تحقیق پایانی توسط واحد آموزشی طبق مقررات اين آييننامه برگزار می‌شود.

تبصره: اجازه دفاع پس از مهلت قانونی تدوین تحقیق پایانی، منوط به اجازه کمیته انضباطی واحد آموزشی می‌باشد.

ماده43: جلسه دفاع با تأیید استاد راهنما و موافقت گروه علمی تربیتی مربوط برگزار می‌گردد. (كاربرگ شماره 9).

تبصره: در صورت اختلاف بين استاد راهنما و گروه علمي ـ تربيتي در قابل دفاع بودن رساله، مراتب جهت تصميمگيرى به شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی ارجاع مىشود.

 1.  داورى

ماده44: جلسه دفاع با حضور طلبه، استاد راهنما و استاد داور به صورت علنى برگزار مىشود.

تبصره: نماينده معاونت آموزشی سازمان مرکزی مىتواند به عنوان ناظر در جلسه دفاع شركت كند و حضور نماينده اداره آموزش عمومی واحد آموزشی به عنوان دبير و نماينده گروه علمى ـ تربيتى مربوط جهت ارزيابى جلسه و اساتيد، الزامى است.

ماده45: جلسه دفاع با حضور كليه اعضا هيئت داوران رسميت مىيابد و رياست جلسه بر عهده استاد راهنما است.

ماده46: هيئت داوران در پایان جلسه دفاع، نمره خود را در جلسه اعلام مىكنند و گزارش خود را در «برگ ارزشيابى تحقیق پایانی» مىنويسند. قطعى بودن نمره هيئت داوران در پذيرش مشروط، منوط به اعمال اصلاحات و تأييد هيئت داوران خواهد بود و مدت زمان انجام اصلاحات به پيشنهاد هيئت داوران و تأييد اداره آموزش عمومی واحد آموزشی است، مشروط بر اينكه از 45 روز تجاوز نكند. (كاربرگهاى 13 ـ 16)

ماده47: جمعبندى نظرات اعضا هيئت داوران و اعلام رأى نهايى، طبق مقررات زير خواهد بود:

1. تعيين نمره و درجه تحقیق پایانی از سوى هيئت داوران بر اساس معيارهاى تعيين شده در جلسات دفاع ضرورى است.

2. در صورتى كه استاد راهنما جلسه دفاع را ترك كند يا از اعلام نظر و شور خوددارى كند، جلسه دفاع تجديد نخواهد شد و نمره استاد راهنما در صورت عدم همکاری استاد، توسط گروه علمی تربیتی مربوط تعیین می‌گردد.

ماده48: نتيجه ارزيابي جلسه دفاع قطعي است و هر گونه تجديدنظر بعد از جلسه دفاع ممنوع مي‌باشد.

ماده49: نتيجه داوري از حالت‌هاي سه‌گانه زير خارج نخواهد بود:

الف) پذيرفته شده: تحقیق پایانیاي است كه از نظر هيئت داوران، اشكالى از نظر شكلى و محتوايى ندارد.

ب) پذيرش مشروط: تحقیق پایانیاي است كه از نظر هيئت داوران، فاقد اشكالات اساسى است و پذيرش آن و قطعى بودن نمره داده شده، به رفع اشكالات مورد نظر هيئت داوران بستگى دارد.

ج) مردود: تحقیق پایانیاي است كه از سوى هيئت داوران نواقص و اشكالات اساسى زیر در آن تشخيص داده شده است:

1. خروج محتوايى تحقیق پایانی از عنوان مصوب

2. ضعف مفرط علمی

3. رعايت نكردن روش علمى تحقيق

4. رعایت نکردن سیاست‌های ابلاغی المصطفی6

5. سرقت علمی

ماده50: در صورتى كه تحقیق پایانی‌ای مردود شود و طلبه فرصت تحصيلى لازم را داشته باشد، با تأیید رییس ارشد واحد آموزشی يك بار ديگر بدون دريافت خدمات رفاهى به وى فرصت داده خواهد شد.

تبصره: چنانچه طلبه متقاضی تغییر عنوان تحقیق پایانی باشد، علاوه بر تأیید رییس ارشد واحد آموزشی بایستی فرایند قانونی آن انجام شود.

ماده51: سرقت علمى جرم محسوب می‌شود، طلبه از ادامه تحصیل محروم گردیده و مدرک به وی تعلق نمی‌گیرد.

ماده52: حداقل نمره قبولی تحقیق پایانی 14 از 20 است که درجه آن بر اساس جدول زیر تنظیم شده است:

 

 

نمره

درجه تحقیق پایانی

از 18 تا 20

عالی

از 16 تا 99/17

بسیار خوب

از 14 تا 99/15

خوب

کمتر از 14

مردود

 

تبصره: نمره تحقیق پایانی بر اساس ميانگين نمره اعضا هيئت داوران تعيين مىگردد.

ماده53: نمره تحقیق پایانی بر اساس جداول زير محاسبه مى‌گردد:

جدول تدوین

 

ردیف

محورهای ارزشیابی

سقف نمره

1

استحكام و چارچوب نظرى تحقيق و ارتباط منطقى بين مباحث

5

2

كيفيت ارائه مطالب و توان پاسخگويى به سؤالات تحقيق

3

3

خلاقيت و تازه بودن مطالب

4

4

رعايت موازين و معيارهاى نگارش

3

5

كيفيت دفاع

2

6

كيفيت استناد و استفاده از منابع و مآخذ

3

             جمع

20

 

 

 

 

 

 

 

جدول ترجمه

 

ردیف

محورهای ارزشیابی

سقف نمره

1

میزان تسلط مترجم بر فن ترجمه و موضوع اثر ترجمه شده

5

2

رعایت امانت و مطابقت ترجمه با متن اصلی و پرهیز از افزودن و کاستن بی‌جا

4

3

مقدمه، تحقیقات، تعلیقات و ذکر مصادر و منابع

3

4

رعايت موازين و معيارهاى نگارش

3

5

به روز بودن اصطلاحات و به کارگیری لغات مناسب

3

6

روانی جملات

2

             جمع

20

 

 

ماده54: يك نمره از تحقیق پایانی در اختيار واحد آموزشی است و مى تواند بر اساس عدم رعایت مقررات و نظم مربوط از سوی طلبه از نمره داده شده هيئت داوران، كم شود.

     

 

 

 

فصل چهارم: حق‌الزحمه اساتید و كمك هزينه طلاب

 1. حق‌الزحمه اساتید

ماده55: حقالزحمه استاد راهنما  و داور در مقطع كارشناسىدر خصوص وظايف محوله به ترتيب: 5/1 و 5/0 واحد به حسب پايه علمى ذيربط محاسبه مىگردد.

تبصره1: سقف پرداخت به اساتید در هر سال از سوی معاونت آموزشی سازمان مرکزی تعیین و به واحدهای آموزشی ابلاغ می‌گردد.

تبصره2: به پيشنهاد گروه علمى ـ تربيتى و تصويب شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی براى استاد راهنمای تحقیق پایانیكه بيش از حد متعارف زحمت كشيدهاست 1 واحد بيشتر پرداخت مىشود.

تبصره3: قراردادهاى اساتيد راهنما حداكثر طی 1 سال توسط واحد آموزشی تنظيم مىگردد و زمان انعقاد قرارداد، همزمان با ابلاغ تدوين به طلبه خواهد بود و در موارد خاص تمديد قرارداد با نظر ریيس ارشد واحد آموزشی بلامانع است. (كاربرگ شماره5)

تبصره4: در قراردادهاي اساتيد راهنما، ریيس ارشد واحد آموزشی به عنوان كارفرما و معاون آموزشي (در مجتمع‌ها معاون امور آموزشی) واحد آموزشی به عنوان ناظر مي‌باشد.

تبصره5: پرداخت حقالزحمه اساتيد داور توسط واحد آموزشی بدون عقد قرارداد است و در صورتي كه تعداد صفحات تحقیق پایانی بيش از 100 صفحه باشد به ازاي هر 20 صفحه 1 ساعت اضافه پرداخت مي‌گردد.

تبصره6: حقالزحمه اساتيد جايگزين بر اساس پيشنهاد گروه علمى ـ تربيتى مربوط و تصويب شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی حداكثر تا ميزان واحدهاى تعيين شده در ماده 55 خواهد بود.

تبصره7: مجموع حق‌الزحمه استاد اصلی و جایگزین نبایستی بیشتر از 1.5 برابر میزان واحدهای تعیین شده در ماده 55 باشد.

تبصره8: در صورت انصراف استاد راهنما بدون عذر موجه، حقالزحمهاى به وى پرداخت نخواهد شد. و در صورت موجه بودن عذر به تشخيص شورای تحقیق پایانی واحد آموزشی، تعيين ميزان حقالزحمه با رعايت ماده 55 اين آييننامه خواهد بود.

ماد56: ميزان حقالزحمه استاد راهنما كه در مورد تبديل تأليف به تحقیق پایانی ايفاى نقش مىكند به پيشنهاد گروه علمى ـ تربيتى مربوط و تصويب شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی است و زمان انعقاد قرارداد، پس از اعلام نظر شوراى تحقیق پایانی واحد آموزشی خواهد بود.

 

 1. کمک هزینه طلاب

ماده57: کمک هزینه تدوین تحقیق پایانی هر سال از سوى معاونت آموزشى سازمان مرکزی به مراجع ذی‌ربط پيشنهاد داده مىشود و پس از تأييد به واحدهای آموزشی ابلاغ می‌گردد.

تبصره1: هزینه‌های مربوط به تایپ، ویراستاری، تکثیر و صحافی تحقیق پایانی بر عهده طلبه می‌باشد.

تبصره2: واحدهای آموزشی می‌توانند بر اساس سقف تعیین شده توسط معاونت آموزشی سازمان مرکزی، کمک هزینه تدوین تحقیق پایانی را به شرح زیر به طلبه پرداخت نمایند:

 • 50 درصد پس از صدور اجازه دفاع
 • 50 درصد پس از انجام ماده 20 این آیین نامه توسط طلبه

    تبصره3: چنانچه طلبه‌ای در مدت 6 ماه از تحقیق پایانی‌اش دفاع نکند، کمک هزینه تدوین تحقیق پایانی به وی تعلق نمی‌گیرد. این مدت در خصوص خواهران متأهل هفت و نیم ماه است.

ماده58: اين آييننامه در4 فصل مشتمل بر 58 ماده و 33 تبصره در معاونت آموزشی سازمان مرکزی مورد بازنگرى قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا است، نظارت بر حسن اجراى آن بر عهده معاونت آموزشى سازمان مرکزی است و هر گونه اصلاح يا تجديدنظر در آن به پيشنهاد اين معاونت خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوستها


 

«پيوست شماره (1)»

«نحوه نگارش تحقیق پایانی از لحاظ شكلى»

تحقیق پایانی بايد با رعايت موارد زير تدوين شود:

1) هر تحقیق پایانی بايد شامل: يك مقدمه، بخش با فصلهاى اصلى پژوهش، و چكيده فارسی و فهارس و ضمائم باشد.

2) يكى از اهداف ارايه تحقیق پایانی، آشنايى طلاب با شيوه و اسلوب نگارش و چگونگى تنظيم مطالب يك نوشته علمى است. در اين خصوص نمىتوان تمام مطالب را بيان نمود لكن براى ايجاد هماهنگى بين تحقیق‌های پایانی، ضرورى است طلاب نكات زير را در حين تنظيم تحقیق پایانی رعايت نمايند:

1. اجزا تحقیق پایانی:

 1. جلد تحقیق پایانی (كاربرگ شماره 17)
 2. صفحه بسم الله الرحمن الرحيم
 3. صفحه تأییدیه اعضا هیئت داوران (کاربرگ شماره1/15)
 4. صفحه عنوان (طبق فرم پيوست)
 5. صفحه مسئوليت نقل مطالب
 6. صفحه تقديم
 7. صفحه تشكر و قدردانى
 8. صفحه چكيده
 9. فهرست مطالب
 10. متن اصلى تحقیق پایانی مشتمل بر مقدمه، بيان مسئله، فرضيه، فرضيهها يا سئوالات تحقيق (اصلى و فرعى)، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، فصول اصلى، نتايج و خلاصه پيشنهادات
 11. فهرست منابع و مآخذ
 12. ضمايم

2. اطلاعات كلى:

الف) عنوان: عنوان تحقیق پایانی لازم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد.

ب) تايپ تحقیق پایانی: تايپ تحقیق پایانی بايد در يك روى كاغذ صورت گيرد. تمامى متن تحقیق پایانی بايد به يك شكل تايپ گردد.

تذكر: محدوده خطوط تمام صفحات بايد يكسان رعايت شود. فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه 4 سانتیمتر است كه مقدارى در صحافى مصرف مى شود. فاصله خطوط تالبه بالايى و پايين صفحه 4 سانتیمتر و تا لبه چپ صفحه 2 سانتیمتر است، تا براى برش صحافى نيز كافى باشد. اين محدوديتها در مورد جداول، نقشهها، عكسها، فهرستها، اشكال و غيره نيز بايد رعايت گردد.

ج) بحث قلم:  لازم است در تايپ متن تحقیق پایانی الگوي زير رعايت گردد:

تییتر اول، نام فصل (جدید سیاه 16) :     

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

تیتر دوم، موضوع اصلی (تیتر سیاه 15):

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

تیتر سوم، زیر مجموعه موضوع اصلی (ترافیک سیاه 14):

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

متن اصلی (لوتوس سیاه 14):                       

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

متن اصلی عربی (بدر سیاه 14):                    

انما یریدا... لیذهب عنکم الرجس اهلالبیت و یطهرکم تطهیرا

نقل قول (لوتوس نازک 13):               

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

متن اصلی انگلیسی Times New Roman)نازک 14(:

Sothink SWF Decomplier

مطالب مهم  متن اصلی (لوتوس سیاه ایتالیک 14):

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

پاورقی فارسی (لوتوس نازک 11):                 

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

پاورقی عربی (بدر نازک 11):                       

انما یریدا... لیذهب عنکم الرجس اهلالبیت و یطهرکم تطهیرا

پاورقی انگلیسی Times New Roman)نازک 11(:

Sothink SWF Decomplier

 

3. شمارهگذارى:

الف) شمارهگذارى صفحات

صفحات «بسم الله الرحمن الرحيم»، «تقديم» و «قدردانى» شماره گذارى نمىشوند. صفحات «فهرستها» با حروف ابجد (الف ـ ب...) شمارهگذارى خواهند شد. شمارهگذارى با اعداد از اولين صفحه مقدمه آغاز مىشود و تا آخرين صفحه ادامه مىيابد. شمارهگذارى صفحات بايد در وسط و پايين صفحه درج گردد.

ب) شمارهگذارى موضوعات

موضوعات اصلى تحقیق پایانی به چند «بخش» و هر بخش مىتواند به چند «فصل» تقسيم گردد. صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود.

هر يك از فصلهاى هر بخش با 2 شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا شدهاند، مشخص مىگردد. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است. در صورتى كه هر بخش داراى زير بخش باشد، شماره هر زير فصل در سمت چپ عدد فوق قرار مىگيرد. به عنوان مثال اگر «حجيت خبر واحد» دومين زير فصل از فصل چهارم بخش سوم باشد به صورت (3ـ 4ـ 2ـ حجيت خبر واحد) نوشته خواهد شد.

ج) شمارهگذارى اشكال و جداول

شمارهگذارى اشكال و جداول نيز از همان شيوه فوق پيروى مىنمايد. به عنوان مثال هفتمين شكل در فصل دوم به صورت شكل (2ـ7) نوشته مىشود. لازم به ذكر است شمارهگذارى اشكال مستقل از جداول است.

د) شمارهگذارى ضمايم

ضمايم تحقیق پایانی به حروف ابجد نامگذارى مىشوند. (ابجد ـ هوّز ـ حطّى ـ كلمن ـ سعفص ـ قرشت ـ ثخذ ـ ضظغ)

صفحات هر يك از ضمايم به طور مستقل و از عدد يك شمارهگذارى خواهد شد. اشكال و جداول موجود در هر ضميمه نيز با توجه به ضميمه مربوط شمارهگذارى خواهد شد، به عنوان مثال دومين جدول در ضميمه الف به صورت زير نوشته مى‌‌شود: (جدول الف ـ 2)

3. منابع:

ذكر منابع مىتواند به صورتهاى زير باشد:

الف) در پانويس، نام نويسنده، نام خانوادگى، منبع مورد استفاده جلد و صفحه درج گردد. علاوه بر اين كه فهرست كامل آنها در آخر تحقیق پایانی آورده مىشود.

ب) در آخر تحقیق پایانی:

منابع در آخر تحقیق پایانی به دو صورت مىتواند ذكر گردد:

الف) بر حسب شماره

ب) بر حسب نويسنده و سال، در اين حالت بايد بر حسب حروف الفبا نويسنده قيد گردد.

هرگاه قسمتى از مطالب يك منبع در بخشى از تحقیق پایانی مورد استفاده قرار گيرد بايد آن منبع ذكر گردد.

شروع مطالب مورد استفاده و اتمام آن با علامت (") مشخص مىگردد و بعد از اتمام مطلب مورد نظر منبع استفاده در داخل يك كروشه[]به دو صورت زير مشخص مىشود:

الف) شماره منبع

ب) نويسنده و سال

تذكر1: منبعى كه مستقيماً مورد استفاده قرار مىگيرد بايد ذكر شود.

تذكر2: در شمارهگذارى بعد از قرآن و نهج‌البلاغه منابع فارسى و متعاقب آن منابع عربى و زبانهاى ديگر شمارهگذارى مىشود.


 

«پيوست شماره (2)»

«نحوه ارجاعات استفاده شده در پاورقى و فهرست منابع»

 

در اين بخش سعى شده است نمونههاى مختلف پانويسي و شيوه نگارش فهرست مآخذ ذكر شود. در هر نمونه نخست پانويس و سپس فهرست مآخذ به ترتيب با نشانههاى «پ» و «م» متمايز شده است.

1. ارجاع كتاب

1. 1. با يك نويسنده:

پ: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص42.

م: كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهلالبيت(ع)، بيتا.

1. 2. با دو نويسنده:

پ: محمد علي التسخيري و محمد سعيد النعماني، تفسير القرآن كريم، ص77.

م: التسخيري، محمد علي؛ النعماني، محمد سعيد، تفسير القرآن كريم، طهران، الطبعة الاولي، معاونيه العلاقات الدوليه لمنظمه الاعلام الاسلامي، 1413هـ 1992م.

1. 3. با سه نويسنده:

پ: علي اكبر بابايي، غلامعلي عزيزيكيا، مجتبي روحاني راد، روششناسي تفسير قرآن، ص261.

م: بابايي، علي اكبر، عزيزيكيا، غلامعلي، روحاني راد، مجتبي، روششناسي قرآن، چاپ اول، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، 1379.

1. 4. با بيش از سه نويسنده:

پ: ناصر مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ص79.

م: مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، چاپ هجدهم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362ش.

1. 5. بدون نويسنده:

پ: آشنايي با سازمان كنفرانس اسلامي، ص20.

م: آشنايي با سازمان كنفرانس اسلامي، تهران، وزارت امور خارجه، 1373.

1. 6. كشف نام نويسنده از منبعى ديگر:

پ: ]شيفته سلطانى شيرازى[، خودآموز كتابدارى، يا چگونه يك كتابخانه كوچك بسازيم، ص 17.

م: ]سلطانى شيرازى، شيفته[، خودآموز كتابدارى، يا چگونه يك كتابخانه كوچك بسازيم. تهران: مركز خدمات كتابدارى،1360.

1. 7. اثرى با نام مستعار پديد آورنده:

پ: مهدى اخوان ثالث ]م. اميد[، آخر شاهنامه، مجموعه شعر، ص 33.

م: اخوان، ثالث، مهدى ]م. اميد[، آخر شاهنامه، مجموعه شعر. تهران: مرواريد، 1348.

1. 8. سازمان به منزله مؤلف:

پ: مركز الثقافه و المعارف القرآنيه، علومالقرآن، عندالمفسرين، ج1، ص21.

م: مركز الثقافه و المعارف القرآنيه، علومالقرآن عندالمفسرين، قم، 1416 ق، 1374 ش.

1. 9. ناظر يا ويرايشگر به منزله مؤلف :

پ:نصرالله پورجوادى، ويرايشگر، درباره ويرايش، ص 75.

م: پورجوادى، نصرالله، ويرايشگر. درباره ويرايش، تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1365.

1. 10. ترجمه يك اثر:

پ: عبدالرحمان بدوي، فرهنگ كامل خاورشناسان، ترجمه شكرا... خاكرند، 1375، ص235.

م: بدوي عبدالرحمان، فرهنگ كامل خاورشناسان، ترجمه شكرا... خاكرند، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1375.

1. 11. اثرى از يك مؤلف در مجموعهاى از همان مؤلف :

پ: سيد محمد حسين طباطبايي، مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، به كوشش و مقدمه سيد هادي خسروشاهي، ج1، ص125.

م: طباطبايي، سيد محمد حسين، مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخ‌ها، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1371، ج1.

1. 12. كتاب چند جلدى با عنوانى عام و عنوانهايى خاص هر جلد:

پ: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 1: مشرق زمين: گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ص 125.

م: دورانت، ويل. تاريخ تمدن. ج 1: مشرق زمين: گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1365.

1. 13. كتابى از يك سلسله انتشارات:

پ: ريچارد بولت، گرايش به اسلام در قرون ميانه، پژوهشى نوين در تاريخ اجتماعى اسلام، ترجمه محمد حسين وقار، سلسله انتشارات نشر تاريخ ايران، شماره 42؛ مجموعه پژوهشهاى تاريخى، شماره 8 ، ص86 .

م: بولت، ريچارد، گرايش به اسلام در قرون ميانه: پژوهشى نوين در تاريخى اجتماعى اسلام. سلسله انتشارات نشر تاريخ ايران، شماره 42؛ مجموعه پژوهشهاى تاريخى، شماره 8. تهران: نشر تاريخ ايران، 1364.

1. 14. ويرايشهاى بعدى كتاب:

پ: محمد هادي معرفه، التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، ويرايش 2، ص21.

م: معرفه، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ويرايش2، مشهد المقدسه، الجامعه الرضويه للعلوم الاسلاميه، 1383ش.

1. 15. چاپهاى بعدى كتاب:

پ: السيد مرتضي العسكري، معالم المدرستين، ج3، ص245.

م: العسكري، السيد مرتضي، معالم المدرستين، تهران، المجمع العلمي الاسلامي، الطبعه السادسه، 1416 ق ـ 1996م.

1. 16. چاپهاى بعدى كتاب توسط ناشرى ديگر:

پ: محمد حسين علي الصغير، تاريخ القرآن، ص147.

م: علي الصغير، محمد حسين، تاريخ القرآن، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1413ق، الطبعه الاولي، بيروت، دارالمورخ العربي، 1420ق ـ 1999 م.

1. 17. اثرى با پيشگفتار يا ديباچهاى از نويسنده ديگر:

پ: محمد جواد مشكور، فرهنگ فرق اسلامي، با مقدمه و توضيحات استاد كاظم مدير شانهچي، ص373.

م: مشكور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامي، با مقدمه و توضيحات استاد كاظم مدير شانهچي، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان مقدس رضوي، 1375.

1. 18. نقل در نقل:

اين گونه نقل به دو صورت ممكن است منعكس شود:

الف)

پ: مرتضي مطهري، نقد ترجمه قرآن آقاي ابوالقاسم پاينده، نقل در مجله بينات، سال سوم، شماره 12 (قم: موسسه معارف اسلامي امام رضا(ع)، زمستان 1375)، ص97.

م: مطهري، مرتضي، نقد ترجمه قرآن آقاي ابوالقاسم پاينده، تهران: مجله يغما (سال يازدهم، شماره 118، ص78)، نقل در مجله بينات، سال سوم، شماره 12 (قم: موسسه معارف اسلامي امام رضا(ع)، زمستان 1375)، ص97.

ب)

پ: مرتضي مطهري، نقد ترجمه قرآن آقاي ابوالقاسم پاينده، ص97، نقل از مجله يغما (سال يازدهم، شماره 118، ص78).

2. گزارش و مقاله سمينار.

2. 1. گزارش چاپ شده داراى مؤلف:

پ: سيد علي خامنهاي، گزارشي از سابقه تاريخي و اوضاع كنوني حوزه علميه مشهد، ص14.

م: خامنهاي، سيد علي، گزارشي از سابقه تاريخي و اوضاع كنوني حوزه علميه مشهد: كنگره جهاني حضرت رضا(ع)، تيرماه 1365.

2. 2. گزارش چاپ شده بدون مؤلف:

پ: گزارشي از كنگره بينالمللي اخلاق پزشكي، ص47.

م: گزارشي از كنگره بينالمللي اخلاق پزشكي، اطلاعات علمي، سال هفتم، شماره 23، شهريور 1372، ص47.

2. 3. گزارش چاپ نشده:

پ: «گزارشى از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه ريزى درسى پيرامون اصلاح و بازسازى كتابهاى درسى سال 1360»، ص 4ب، (پلى كپى).

م: گزارشى از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامهريزى درسى پيرامون اصلاح و بازسازى كتابهاى درسى سال 1360. تهران، 1360 (پلى كپى)

2. 4. مقاله سمينار (چاپ شده):

پ: محمد تقي مصباح «نقش علامه طباطبايي در معارف اسلامي» در سمينار بزرگداشت علامه طباطبايي (سال 1361)، يادنامه علامه طباطبايي، ص187.

م: مصباح، محمد تقي، «نقش علامه طباطبايي در معارف اسلامي»، «سمينار بزرگداشت علامه طباطبايي (سال 1361)، يادنامه علامه طباطبايي، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالي، 1362.

2. 5. مقاله سمينار (چاپ نشده):

پ: عباس حرى، «نقش خدمات اطلاعات در پيشرفت فرهنگى»، ارائه شده در سمينار بررسى تحليلى موانع و عوامل مؤثر در پيشرفتهاى فرهنگى، صص15 ـ 11.

م: حرى عباس، «نقش خدمات اطلاعاتى در پيشرفت فرهنگى» ارائه ده در سمينار بررسى تحليلى موانع و عوامل مؤثر در پيشرفتهاى فرهنگى، صص 15 ـ 11، ارديبهشت 1365.

3. مقاله نشريه يا مجموعه:

3. 1. مقاله روزنامه داراى مؤلف:

پ: مهدي مدرسزاده، «مباني اخلاق اسلامي در پزشكي»، جمهوري اسلامي، 20 تيرماه 1372.

م: مدرسزاده، مهدي، مباني اخلاق اسلامي در پزشكي، جمهوري اسامي، 20 تيرماه 1372.

3. 2. ج مقاله روزنامه بدون مؤلف:

پ: «مرگ مغز، مرز مرگ»، همشهري، 20 فروردينماه 1375.

م: «مرگ مغز، مرز مرگ»، همشهري، 20 فروردينماه 1375.

3. 3. مقاله مجله داراى مؤلف:

پ: محمد هادي شفيق آملي، «استخدام در ترجمه قرآن كريم»، بينات، 11، پائيز 1375، ص64.

م: شفيق آملي، محمد هادي، «استخدام در ترجمه قرآن كريم»، بينات، 11، ص.ص64 ـ 71، زمستان 1375.

3. 4. مقاله مجله بدون مؤلف:

پ: «كاربرد اعضاي متوفيان، آري يا نه؟»، صف، 188، ص42.

م: «كاربرد اعضاي متوفيان، آري يا نه؟»، صف، 188، ص.ص42 ـ 45، ديماه 1374.

3. 5. نقد كتاب:

پ: محمد محمد رضايي، «خاستگاه و پيشينه نظريه تكامل معرفت ديني»، قبسات، سال پنجم، شماره4، شماره پياپي19، زمستان 1379.

م: محمد رضايي، محمد، «خاستگاه و پيشينه نظريه معرفت ديني»، قبسات، سال پنجم، شماره4، شماره پياپي 19، زمستان 1379.

4. پايان نامه:

پ: علي العلي، «فلسفه التشريع» (تحقیق پایانیفوقليسانس فلسفه و كلام اسلامي»، ص49.

م: العلي علي، «فلسفه التشريع» (تحقیق پایانیفوقليسانس فلسفه و كلام اسلامي»، مركز جهاني علوم اسلامي، قم، ص49.

5. مصاحبه:

5. 1. مصاحبه چاپ شده:

پ: «گفتگو با استاد كيوان سميعى، پژوهنده آثار ادبى و عرفانى»، كيهان فرهنگى، 3 (آبان 1365): 4.

م: «گفتگو با استاد كيوان سميعى، پژوهنده آثار ادبى و عرفانى»، كيهان فرهنگى، 3 (آبان 1365): 3ـ9.

5. 2. مصاحبه چاپ نشده:

پ: مصاحبه با نوران ميرهادى، شوراى كتب كودك، تهران: 22 تير 1368.

م: ميرهادى، نوران. شوراى كتاب كودك، تهران. مصاحبه، 22 تير 1368.

مشخصات منابع فارسى كه در طول پايان نامه به آنها استناد شده است، مى تواند به شرح ذيل در پاورقى و يا فهرست منابع با رعايت نكات پنجگانه ذكر شود:

1. در پاورقى نام، نام خانوادگى و در فهرست منابع نام خانوادگى، نام مىآيد.

2. علامتگذارى پاورقى و فهرست منابع با يكديگر متفاوت است كه اين تفاوتها در مثالهاى مختلف به خوبى نشان داده شده است.

3. فقط در پاورقى شماره صفحه يا صفحات ذكر مى شود ولى محل نشر، انتشارات و سال انتشار ذكر نمىشود.

4. مواردى كه در متن آييننامه ذكر نشده است به طور مشروح در پيوستها آمده است.

5. در نمونه با حرف «پ» و با حرف «م» مشخص شده است.

1. آدرس مقاله از مجله علمى با يك نويسنده و يا بيش از يك نويسنده:

ـ اسم يا اسامى نويسندگان، عنوان مقاله، مترجم، مشخصات مجله شامل: نام مجله (با حروف ايتاليك يا پررنگ)، شماره، دوره، زمان انتشار، صفحه (مخصوص پاورقى) به ترتيب حروف چينى مىگردد.

مثالها:

«پ»  حميد ابريشمى و محسن مهرآرا، «مدل تقاضاى مصرف كننده و تحليلى بر تغييرات سبد مصرفى خانوارها»، پژوهشنامه بازرگانى شماره 3، فروردين 1367، صص 164ـ134.

«م»  ابريشمى، حميد؛ مهرآرا، محسن. «مدل تقاضاى مصرف كننده و تحليلى بر تغييرات سبد مصرف خانوارها». پژوهشنامه بازرگانى، شماره 3، فروردين 1376.

 

در منابع انگليسى مى توان همانند مثال هاى زير عمل كرد:

Arndt.H.W . (1985) . The Origins of Srructutalism . WorldDevelopment.Vol.13(2).PP.151-60

---(1988) .«MarketFailure« and Underdevelopment.«World Development. Vol.16 (2) . PP.219-29. Arrow,K.J.(1962).«T«e Economic Implications of Learning by Doing«.Review of Economic Studies.Vol. 29. PP. 155-73.

Atkjnson, A. B. (1977) «Optimal Taxation and t«e Dirdct versus Indirect Tax Controversy « Canadian Joumal of Cconomics. Vol.10(4).PP. 590-606.

2. آدرس از كتاب، كه به صورت زير ممكن است:

ـ اسم يا اسامى نويسندگان كتاب، عنوان (با حروف ايتاليك يا پررنگ)، مترجم، جلد، محل نشر،، نام، نام ناشر، چندمين چاپ، تاريخ انتشار، صفحه (براى پاورقى) مى بايست ذكر گردد: مثالها:

پ) مرتضى مطهرى، فلسفه تاريخ، ج 1، ص 210 يا صص 255ـ 210)

 مطهرى، مرتضى. فلسفه تاريخ، ج 1، تهران: انتشارات صدرا، چاپ سوم 1371.

Adekman I. and Morris m C. (1973). Economic Growth and Social Equity in Demeloping Countuies . Stanford: Stanford University .

Ahluwalia. M.(1974). «Dimensions of the problem« PP.169-201. In Redistribution With Growth (ed.H > Chenery et al). New York: Oxford University Press.

اگر كتاب يا مقاله چندين نويسنده داشته باشد مىتوان نام اولين نويسنده آن را ذكر كرد و در منابع فارسى از كلمه ديگران و در انگليسى از عبارت اختصارى (et al.)به جاى نويسندگان بهره گرفت.

در منابع انگليسى چنانچه از يك نويسنده، در يك سال واحد چند اثر اعم از كتاب يا مقاله منتشر شده باشد مىتوان آنها را به طور مثال به صورت (1988 a)و (1988 b)از هم متمايز كرد.

فهرست منابع مىتواند به صورتهاى زير در تحقیق پایانی قرار گيرد:

الف) در پايان هر صفحه منبع مورد استفاده درج شود. علاوه بر اينكه ليست كامل آنها در آخر تحقیق پایانی تكرار نشود (بهترين روش در رشتههاى علوم انسانى)

ب) در پايان هر فصل منابع مورد استفاده در آن فصل و در پايان تحقيق كليه منابع مورد استفاده ذكر مىشود. در اين روش منابع آخر فصل در حكم پاورقى است و همان قواعد در مورد آن، جاى مىباشد.

هر كدام از روشهاى مذكور را اعمال كنيم توجه به موارد زير ضرورى است.

ـ مشخصات كتاب و مجلهاى كه براى اولين بار ارائه مىشود بايستى به صورت پانويس ذكر گردد.

«پ» مرتضى مطهرى، فلسفه تاريخ، ج 1، ص 210 يا صص 255ـ 210).

ـ اگر بلافاصله از همان منبع استفاده شود، همان (در انگليسى Ibid)، شماره صفحه ذكر مىشود.

«پ» همان، ص 135.

ـ اگر همان منبع با فاصله ارائه شود نام و نام خانوادگى نويسنده، پيشين (در انگليسى op.cit.)، شماره صفحه ذكر مىشود.

«پ» مرتضى مطهرى، پيشين ص 85.

ـ اگر همان منبع با همان جلد، همان صفحه دوباره ارائه شود فقط مىنويسم نام خانوادگى، نام، همان، (در انگليسى ioc cit). به دنبال آن هرگز شماره صفحه يا جلد قرار نمىگيرد.

مرتضى مطهرى، همان.


 

«پيوست شماره (3)»

نمونه فرم ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  الف) پژوهشهاى بنيادى: در اين دسته از پژوهشها بدون توجه به كاربردهاى علمى، سعى در بررسى و اثبات يا نفى كامل يا جزئى يك فرضيه يا اصل اساسى در علم و به منظور گسترش مرزهاى دانش صورت مىگيرد.

ب) پژوهشهاى كاربردى: اين پژوهشها به منظور فراهم ساختن زمينه علمى لازم با به كارگيرى اصول و فرضيههاى اساسى در يك زمينه و هدف خاص براى حل مسائل جارى و آتى يا كسب دانش جديد با كاربرد ويژه صورت مىگيرد.

ج) پژوهشهاى توسعهاى: اين پژوهشها با تكيه بر دانش موجود به منظور ايجاد روشهاى جديد يا بهبود روشهاى گذشته صورت مىگيرد.

 


درباره مدرسه | آیین نامه ها | آرشیو اخبار | امور آموزشی فوق برنامه | ارتباط با مدرسه | وب سایت مجتمع امام
کلیه حقوق برای مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) محفوظ است